ad2
ad2
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

„Z sercem na dłoni”

Więziennicy z Zakładu Karnego w Tarnowie kolejny raz aktywnie włączają się w akcje pomocowe dla lokalnych społeczności.

Kolejne serce, wykonane przez osadzonych w tarnowskim więzieniu, stanęło na parkingu przy Remizie OSP w Dołach.

Z inicjatywy mieszkańców, zorganizowano zbiórkę finansową, dzięki której zakupiono materiał potrzebny do wykonania pojemnika na nakrętki. Kolejny krok leżał po naszej stronie, poprzez zaangażowanie do pracy przebywających w naszej jednostce skazanych powstało piękne serce.

Umożliwi i zachęci to wielu mieszkańców do włączania się w akcje charytatywne na rzecz osób doświadczonych przez los, chorobę, cierpienie. Środki pozyskane z zebranych nakrętek przekazywane będą na rehabilitację osób potrzebujących, w tym chorych i niepełnosprawnych.

Angażowanie skazanych do pracy nieodpłatnej o charakterze działań prospołecznych znacząco sprzyja procesowi ich resocjalizacji. Wdraża do większej aktywności w zatrudnieniu, a tym samym sprzyja zdobywaniu nowych umiejętności zawodowych, przydatnych w znalezieniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Poprzez takie działania osoby pozbawione wolności uczą się wrażliwości, kształtują empatię i gotowość niesienia pomocy innym. Dodatkowo niosą zadośćuczynienie społeczeństwu za popełnione czyny.

Opracował:

ppor. Tomasz Liszka

Zdjęcia:https://gminadebno.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.