Więcej miejsc dla pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku

PP ZOL w Brzesku poszerza swoją działalność o 20 nowych Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, które ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają stałego nadzoru fachowego personelu.

Od stycznia 2023 r. brzeska placówka może przyjąć 20 nowych pacjentów. Wyremontowane pomieszczenia zostały dostosowane do wymagań sanitarno-­epidemiologicznych oraz technicznych.  Wyposażono je w nowe łóżka, niezbędne meble, telewizory, klimatyzatory i dostęp do internetu. Gabinety zabiegowe wzbogacono o nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, spełniającą wysokie standardy w zakresie obsługi pacjenta.

Koszt inwestycji to prawie milion złotych, a środki pochodzą z budżetu Powiatu Brzeskiego oraz ZOL. Obecnie placówka świadczy opiekę dla 62 pacjentów w ZOL oraz dla 20 pacjentów w hospicjum stacjonarnym i hospicjum domowym. W związku ze zwiększeniem zakresu usług opiekuńczo-leczniczych utworzono dziewięć dodatkowych miejsc pracy dla lekarzy, fizjoterapeutów oraz pielęgniarek. Poszerzenie działalności w perspektywie daje szansę na zwiększenie finansowania przez NFZ o kwotę ok. 1 700 000 złotych. Dyrektor PP ZOL Pan Krzysztof Gac bardzo liczy na rozszerzenie kontraktu i na wsparcie Pani Poseł Józefy Szczurek-Żelazko, która od lat jest ambasadorem spraw brzeskich placówek leczniczych.

Zwiększenie ilości dostępnych miejsc w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku to duże udogodnienie dla wymagających specjalistycznej opieki mieszkańców Małopolski, a przede wszystkim dla pacjentów z terenu powiatu brzeskiego.

__

Powiat Brzeski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.