Uroczyste przekazanie wyposażenia dla jednostek OSP

W Urzędzie Miejskim w Żabnie miało miejsce uroczyste przekazanie nowo zakupionych kompletów odzieży specjalnej dedykowanej strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żabno. Wręczenia dokonali Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Radna Województwa Małopolskiego Anna Mikosz, starosta Tarnowski Roman Łucarz, a także gospodarz uroczystości burmistrz Żabna Marta Herduś wraz z zastępcą Piotrem Brodą i wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Magdaleną Kardaś- Olesińską.

W ramach zadania zakupiono: 12 kompletów ubrań koszarowych, 6 kompletów ubrań specjalnych, 6 par butów, 6 hełmów, 6 kominiarek bawełnianych oraz 6 par rękawic. Stroje i elementy wyposażenia zasiliły wyposażenie jednostek: OSP Sieradza, OSP Ilkowice, OSP KSRG Łęg Tarnowski, OSP KSRG Żabno, OSP KSRG Niedomice i OSP Bobrowniki Wielkie.

Zakupu dokonano w ramach dofinansowania z Województwa Małopolskiego, na który gmina Żabno otrzymała 37 250,00 zł. Całkowity koszt ubiorów wyniósł 47 941,37 zł, a różnicę po między tym kosztem, a dofinansowaniem z województwa pokryto ze środków budżetowych samorządu gminy.

Dodać należy, że nie jest to pierwsze tego typu doposażenie w stroje specjalne jednostek OSP w naszej gminie. W minionych latach wielokrotnie udawało się pozyskać środki na ich zakup, czy to z Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czy też z ministerialnej puli z Funduszu Sprawiedliwości.

Wizyta przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego była również okazją do odwiedzenia budynku jednostki OSP KSRG Żabno, gdzie w minionym roku zakupiono nową pralnicę i suszarnię przemysłową, które służą druhom do utrzymania czystości ubrań specjalnych.

__

Gmina Żabno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.