MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Parkujmy z „głową”

W dniu 10 stycznia 2023 roku strażnicy podjęli kolejną interwencję dotyczącą nieprawidłowego parkowania pojazdu w strefie zamieszkania, w wyniku której kierujący pojazdem poniósł konsekwencje prawne. Informujemy jednocześnie, że większość interwencji  zgłaszanych do Straży Miejskiej  w Tarnowie zarówno w roku 2022 jak i bieżącym dotyczyła nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Tylko w ciągu pierwszych dziesięciu dni 2023 roku, zgłoszeń dotyczących niestosowania się do przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym wpłynęło ponad 130.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z apelem o przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Pozwoli to uniknąć kierującym przykrych konsekwencji związanych z popełnianiem wykroczeń drogowych.

___

Straż miejska w Tarnowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.