MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Gmina Wojnicz w projekcie „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą”

Gmina Wojnicz jest jedną z dwudziestu samorządów w Polsce, które zakwalifikowały się do Projektu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”.

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem planowanych działań jest wsparcie samorządowców i dyrektorów szkół/placówek w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

Doradztwo jest realizowane od września 2022 roku do końca kwietnia 2023 roku zgodnie z opracowanym w projekcie Modelem doradztwa dla JST oraz harmonogramem działań. Efektem udziału w programie będzie zaplanowanie i wdrożenie zmian usprawniających zarządzanie lokalną oświatą.

Zadaniem zespołu projektowego jest wybór jednego z zaproponowanych w projekcie kierunku rozwojowego, przeprowadzenie wstępnej i pogłębionej diagnozy i zaplanowanie działań wspierających. Zespół uczestniczy w szkoleniach ORE w trakcie zjazdów wszystkich samorządów biorących udział w projekcie.

Zespół wskazał w projekcie na obszar, dotyczący roli dyrektora szkoły/ placówki i relacji z JST.

W praktyce oznacza to dużą troskę i dbałość Zespołu Projektowego o jakość relacji z dyrektorami i organizację pracy placówki z  wykorzystaniem zasobów dyrektorów i JST. Zespół pracuje przy wsparciu doradców ORE: doradcy do spraw rozwoju edukacji i rozwoju personalnego edukacji.

W ramach pierwszego spotkania w siedzibie samorządu odbyło się  spotkanie doradców ORE z Zespołem Projektowym i dyrektorami szkół/przedszkoli, podczas którego dokonano diagnozy potrzeb w wybranym obszarze oraz zaplanowano kolejne działania rozwojowe.

__

Gmina Wojnicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.