Drogie piwko

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym stanowi wykroczenie sankcjonowane na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Mimo zimy nie brakuje amatorów spożywania alkoholu pod chmurką. Osoby pod wpływem alkoholu często dopuszczają się również innych wykroczeń wzbudzając niepokój w najbliższym otoczeniu. Mieszkańcy miasta Tarnowa w przypadku zgłaszania interwencji dotyczących spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej oczekują od strażników zdecydowanych działań. Tak też było w dniu 16 stycznia, gdzie dwóch mężczyzn przemieszczając się  ulicą Krakowską i Placem Kazimierza Wielkiego spożywało alkohol w postaci piwa. Strażnicy w wyniku podjętej interwencji nałożyli dwa mandaty karne.

Interwencji dotyczących spożywania alkoholu w tym roku było już kilkanaście. Natomiast w ubiegłym roku zgłoszeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscu publicznym wpłynęło do Straży Miejskiej prawie 500. W przestrzeni miejskiej obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, można to robić w miejscach przeznaczonych do ich spożycia takich jak puby, restauracje, ogródki piwne i inne.

__

Straż Miejska w Tarnowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.