Zakończenie szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 23 i 29 listopada 2022 roku zostały zakończone szkolenia podstawowe strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych. Szkolenia realizowane były zgodnie z Zasadami przygotowania strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych  do udziału w działaniach ratowniczych z 3 lutego 2022 r.

Zajęcia teoretyczne odbyły w formie E-learningu przy wykorzystaniu platformy szkoleniowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Zajęcia praktyczne przeprowadzili strażacy z JRG KP PSP w Bochni na terenie tut. Komendy.

Egzaminy końcowe z części praktycznych obu kursów odbyły się przy wsparciu ze strony firmy P.U.H.P. CADILAK Iwona Grzesik z Bochni, która udostępniła samochody do ćwiczeń ze sprzętem hydraulicznym. Do egzaminów przystąpiło 65 druhów. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

W szkoleniu wzięli udział druhowie z jednostek OSP z terenu całego powiatu.

Absolwentom szkolenia gratulujemy uzyskania nowych kwalifikacji oraz życzymy by zdobyta wiedza i umiejętności procentowały w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 

Tekst: bryg. Paweł Matyasik

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bochni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.