Nowy sprzęt dla OSP Szczepanów

Wentylator, wytwornica piany, specjalistyczna drabina strażacka, dyski świetlne i sygnalizacyjne służące do oznakowania terenu akcji ratunkowych oraz bosak – to nowe elementy wyposażenia, które wzbogaciły stan posiadania jednostki OSP Szczepanów. Sprzęt o łącznej wartości 15 065 złotych został zakupiony przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5982,04 zł. Środki własne to wydatek w kwocie 9 083 zł pokryty w całości przez Gminę Brzesko.

Wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie sporządzili druhowie ze Szczepanowa, których wspomogli merytoryczni pracownicy Urzędu Miejskiego. Oficjalnego przekazania sprzętu dokonał burmistrz Brzeska Tomasz Latocha. Jednostkę OSP Szczepanów reprezentowali pełniąca w zarządzie funkcję sekretarza Aleksandra Dumara oraz wiceprezes zarządu Dominik Pałka.

Systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców to jedno z naszych priorytetowych zadań. Dlatego oprócz finansowania bieżącej działalności jednostek OSP, podejmujemy wiele inicjatyw mających na celu podnoszenie stanu gotowości bojowej. Wysoko oceniam wszelkie starania podejmowane w tym zakresie przez samych strażaków. Pomoc udzielana przez Urząd Miejski w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy jest bardzo skuteczna, co daje powody do satysfakcji – mówi burmistrz.

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla szczepanowskiej OSP zostało przez WFOŚiGW przyznane z puli przeznaczonej na doposażenie jednostek należących do Krajowego Systemu-Ratowniczo-Gaśniczego.

__

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.