Promocja książki “Martyrologia Mieszkańców Gminy Radłów w czasie II Wojny Światowej”

20 września 2022 r. w radłowskiej bibliotece miała miejsce promocja książki Józefa Trytka “Martyrologia Mieszkańców Gminy Radłów w czasie II Wojny Światowej”.

Licznie zebrana publiczność mogła zapoznać się z publikacją oraz bezpłatnie odebrać egzemplarz książki. Oprawę muzyczną spotkania zapewnił zespół “Trzy Elementy”. Wydawcą publikacji jest stowarzyszenie na rzecz rozwoju sportu, turystyki i rekreacji “START” w Radłowie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt pn. “Martyrologia mieszkańców Gminy Radłowa w czasie II wojny Światowej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fot. Anna M. Kędzior

Gmina Radłów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.