MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Renowacja cmentarza wojennego w Szczepanowie

Dziś rozpocznie się remont konserwatorski cmentarza wojennego w Szczepanowie. Koszt renowacji wynieść ma ponad 150 tysięcy złotych, a zakończenie prac nastąpi jeszcze w październiku tego roku.  

Na cmentarzu wojennym w Szczepanowie spoczywają ciała 122 żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, w latach 1915-1916 – 87 z armii austro-węgierskiej (w tym 7 znanych) i 35 nieznanych z wojska rosyjskiego. Urząd Miejski w Brzesku pozyskał dofinansowanie na ten cel z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (105 857,60 zł), Małopolski Urząd Wojewódzki (30 tys. zł) oraz  Urząd Marszałkowski w Krakowie (18 tys. zł)Zakres zaplanowanych prac obejmie między innymi:

  • Prace wstępne, czyli zabezpieczenie terenu oraz jego oczyszczenie;
  • Demontaż 8 nagrobnych tabliczek, 5 krzyży i 1 fragmentu po złamanym żeliwnym krzyżu oraz ich naprawa i konserwacja;
  • Ręczne roboty ziemne, wykonanie fundamentów i usadowienie na nich cokołów;
  • Konserwacja oficerskich nagrobków, uzupełnienie ubytków w cokołach, oczyszczanie i dezynfekcja pomnika oraz inne czynności naprawcze, a także wykonanie i montaż nowych nagrobnych tabliczek.
  • Konserwacja ściany pomnikowej, bocznych pomników, obelisku oraz ogrodzenia;
  • Prace kosmetyczne i zagospodarowanie terenów zielonych.

 

____Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *