Straż Gminna kontroluje przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Straż Gminna działająca w gminie Tarnów dba o zachowanie porządku i ładu na naszym obszarze, a także stara się zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Jednym z zadań Straży Gminnej jest regularne przeprowadzanie kontroli tych nieruchomości, które nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub z różnych względów nie mogli tego uczynić do tej pory. Przypomnijmy, że działanie to wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, uchwały Rady Gminy Tarnów dotyczącej tej sprawy oraz obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku braku takiej możliwości obowiązkiem właściciela nieruchomości jest jej wyposażenie w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Należy podkreślić, że strażnicy zauważają dużą poprawę w sposobie dokumentowania pozbywania się nieczystości ciekłych, jak i ilości ich wywozów. Mimo to w dalszym ciągu konieczne są systematyczne kontrole. Dla przykładu w ostatnim czasie strażnicy ujawnili nieruchomości, z terenu których nieczystości wylewały się do lasu, za co sprawcy zostali ukarani mandatami. Właściciele tych domostw uszczelnili zbiorniki i są pod stałą kontrolą, co przyczyniło się do opróżniania zbiorników znacznie częściej. Ponadto mieszkańcy wystąpili do Tarnowskich Wodociągów o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i, jeżeli tylko będzie taka możliwość, to obowiązek ten zostanie spełniony.

Strażnicy przypominają też mieszkańcom o żądaniu od firmy asenizacyjnej dokumentu potwierdzającego legalne pozbywanie się ścieków, gdyż jedynie w taki sposób można uniknąć postępowania mandatowego.

__

Tarnów.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.