Adam Korta odznaczony medalem wdzięczności

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Cerekwi odbyły się obchody dnia patrona Fundacji im. Brata Alberta.

W tym roku były one wyjątkowo uroczyste, gdyż połączone z jubileuszem 35-lecia istnienia Fundacji. Z tej okazji Prezes Fundacji im. Brata Alberta Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wręczył Medal Wdzięczności „Dobroczyńcom za Serce i Miłość” staroście Adamowi Korcie za szczególny upór przy tworzeniu domu opieki. Jest to nagroda, którą Zarząd Fundacji przyznaje osobom szczególnie zaangażowanym i poświęcającym się na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które pomagają i obejmują opieką działalność Fundacji.

Przypomnijmy ŚDŚ w Cerekwi otwarto w marcu br. Budynek w Cerekwi to obiekt z lat sześćdziesiątych, początkowo pełnił funkcję szkoły podstawowej, a następnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Szkoły Życia. Po przeniesieniu placówki do Bochni, przez 18 lat obiekt stał niezagospodarowany. Dzięki środkom zewnętrznym z MRiPS w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” pozyskanym przez Powiat Bocheński udało budynek gruntownie wyremontować.

__

Powiat Bocheński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.