Brzesko: Czy znam moje miasto?

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku odbył się XX Konkurs Wiedzy o Ziemi Brzeskiej „Czy znam moje miasto?” zorganizowany przez Szkolne Koło Przyjaciół Ziemi Brzeskiej pod patronatem burmistrza Brzeska Tomasza Latochy.

Szkolne Koło Przyjaciół Ziemi Brzeskiej powstało 9 listopada 2000 roku z inicjatywy Urszuli Gawendy i Marii Kieć. Przez wszystkie lata uczniowie zrzeszeni w kole pogłębiali swoją wiedzę o mieście, gminie i całym powiecie, a nawet województwie. Poznawali życiorysy ludzi zasłużonych dla regionu. Od początku działalności koła organizowany jest konkurs będący swoistym sprawdzianem posiadanej wiedzy w tym zakresie. Konkurs to także znakomita okazja do promocji stowarzyszenia. Każdego roku uczestniczą w nim uczniowie klas trzecich i piątych. Postronni obserwatorzy tegorocznej edycji z podziwem podkreślają wysoki poziom i rozległą wiedzę reprezentantów poszczególnych klas. Z uznaniem wypowiadają się też na temat aktorskich zdolności i poczucie humoru zaprezentowane podczas scen przedstawiających sylwetki współczesnych postaci zasłużonych dla regionu. Znaleźli się wśród nich Andrzej Gicala, Aleksander Paliński, Kamil Wodka, Wojciech Wojdak oraz Hubert Zapiór – wszyscy to absolwenci brzeskiej „dwójki”.

Konkurs poprowadziła Magdalena Sowa, a prezentacje i wiedzę uczestników oceniało jury w składzie: Urszula Gawenda, Maria Kieć, Bogumiła Szymańska i Szczepan Smoleń. W kategorii młodszej triumfowały klasy 3a oraz 3c, a w kategorii starszej klasa 5c. Nagrodami były wydawnictwa książkowe oraz ufundowane przez burmistrza Tomasza Latochę upominki promujące gminę Brzesko

__

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.