MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – ” Młodzież Zapobiega Pożarom” w Gminie Lipnica Murowana

Po rocznej przerwie z uwagi na obostrzenia z tytułu pandemii Cowid-19 w dniu 29 marca 2022 roku w Gminie Lipnica Murowana odbyły się  Eliminacje Gminne   Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – pod hasłem: “Młodzież Zapobiega Pożarom”

Otwarcia kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dokonał Wójt Gminy Pan Tomasz Gromala witając wszystkich przybyłych  na  eliminacje gminne. Wyraził zadowolenie z faktu organizowania eliminacji OTWP na szczeblu podstawowym tj. w szkołach a następnie gminnych eliminacji oraz podkreślił, że Turniej Wiedzy Pożarowej daje uczestnikom możliwość poszerzania wiedzy z zakresu  nie tylko ochrony przeciwpożarowej ale także z  innych  bardzo ważnych dziedzin dotyczących ochrony ludności. Uczestnikom Turnieju życzył pomyślności w tym etapie oraz zakwalifikowania się do eliminacji powiatowych.
Podziękował za przygotowanie i organizacje  eliminacji gminnych a opiekunom ze Szkół  za przygotowanie młodzieży do  tych eliminacji.
Regulamin oraz zasady przebiegu eliminacji na szczeblu gminnym przedstawiła Krystyna Łukasik.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwało jury w składzie:
Robert Trojanowski – Przewodniczący
Krystyna Łukasik – Sekretarz
Adam Heród – Członek
Krzysztof Przybyłko – Członek

W  Eliminacjach gminnych udział wzięło ogółem 9 uczestników z  Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej oraz w Rajbrocie.
Zgodnie z regulaminem  OTWP młodzież uczestniczyła w II grupach:
I grupa wiekowa
II grupa wiekowa

Turniej składał się z dwóch części – testu składającego się z 30 pytań  jednorazowego wyboru oraz finału ustnego.
Kolejność miejsc po dokonaniu oceny prac pisemnych przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa (młodsza)
1.  Szymon Sikora – PSP Lipnica Murowana –  20 pkt
2.  Krystian Krzywda – PSP Lipnica Murowana  – 17 pkt
3.  Klaudia Władyga – PSP  Lipnica Murowana–  14 pkt

II grupa wiekowa ( starsza)
1. Piotr Fąfara  – PSP  Rajbrot– 19 pkt
2. Emilia Rogowska  – PSP  Lipnica Murowana – 19 pkt
3. Wiktor Strugała   – PSP  Lipnica Murowana  – 19 pkt
4. Maciej Goc  – PSP Rajbrot – 18 pkt
5. Dominika Wojdak – PSP  Lipnica Murowana – 15 pkt
6. Filip Fąfara – PSP  Rajbrot – 13 pkt

W wyniku rozgrywek finałowych  kolejność miejsc ostatecznie przedstawia się następująco:
W pierwszej  grupie wiekowej:
I miejsce :  Klaudia Władyga– PSP  Lipnica Murowana  – 8 pkt
II miejsce:  Szymon Sikora – PSP Lipnica Murowana –  7,5  pkt
III miejsce:  Krystian Krzywda – PSP  Lipnica Murowana – 7 pkt

W drugiej grupie wiekowej:
I miejsce:  Wiktor Strugała – PSP Lipnica Murowana  – 12 pkt
II miejsce:  Emilia Rogowska  – PSP Lipnica Murowana  – 8,5 pkt
III miejsce:  Piotr Fąfara– PSP  Rajbrot – 5,5 pkt

W eliminacjach powiatowych w 2022 roku  Gminę Lipnica Murowana reprezentować będą:
1.  Klaudia Władyga – PSP Lipnica Murowana   – I grupa wiekowa
2.  Wiktor Strugała  – PSP  Lipnica Murowana   –  II grupa  wiekowa

Zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali   nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę  Lipnica Murowana a także  pamiątkowe Dyplomy.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia  w kolejnych etapach Turnieju.

___

Gmina Lipnica Murowana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *