Współpraca z NGO – podpisano umowy

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyło się uroczyste podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi, którym w tym roku Powiat Brzeski przyznał dotacje na realizację zadań publicznych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele tych organizacji, które jako pierwsze rozpoczynają realizację zadań. Z ramienia Powiatu podpisy na umowach złożyli: starosta brzeski Andrzej Potępa, wicestarosta Maciej Podobiński oraz skarbnik Powiatu – Lucyna Haus.

Starosta Andrzej Potępa przywitał zebranych oraz podsumował tegoroczny konkurs, w ramach którego wpłynęło aż 77 ofert w czterech zakresach tematycznych: ochrona i promocja zdrowia, kultura, sztuka i podtrzymywanie tradycji narodowej, sport oraz ekologia i ochrona zwierząt. Podkreślił także bardzo dużą kreatywność i aktywność społeczną mieszkańców Powiatu Brzeskiego. Złożone projekty były nie tylko doskonale opracowane, ale także bardzo wartościowe i oryginalne. Tegoroczna kwota przeznaczona na dotacje wyniosła 200 000,00 zł.

Najwięcej pieniędzy Komisja przyznała na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W ramach tej dziedziny wpłynęło też najwięcej wniosków, bo aż 31. Na organizację imprez, zawodów, turniejów, prowadzenie zajęć sportowych, propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej oraz aktywizowanie osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu przyznano w sumie 90 tys. złotych. Dokładnie 30 tys. złotych przeznaczono na 12 zadań dotyczących ochrony i promocji zdrowia. Dofinansowanie na kulturę, sztukę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosło 70 tys. złotych. W ramach tej dziedziny złożono 27 ofert – dwie z nich zostały odrzucone przez Komisję, a pozostałe 25 ofert zakwalifikowały się do przyznania dotacji. Natomiast pula środków w zakresie ekologii i ochrony zwierząt wyniosła dokładnie 10 tys. złotych. Tę kwotę podzielono pomiędzy siedmiu wnioskodawców.

__

Powiat Brzeski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.