Droga do strefy przemysłowej w Brzesku

W siedzibie Urzędu Miejskiego zastępca burmistrza Brzeska Grzegorz Brach podpisał umowę z nowosądeckim przedsiębiorstwem PKN Projekt sp. z o.o. (reprezentowaną przez Karolinę Nowak, prezes zarządu firmy) na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla budowy nowej drogi łączącej drogę krajową DK 94 z ulicą Staropolską w Jadownikach oraz nowego mostu w ciągu tej drogi.

Zawierając tę umowę gmina Brzesko wykonała znaczący krok w kierunku rozpoczęcia długo oczekiwanej budowy drogi dojazdowej do strefy przemysłowej położonej we wschodniej części miasta. Ta droga ujęta jest w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu Rędziny-Brzezowiec sporządzonym już w 1998 roku.

Pracownicy PKN Projekt sp. z o.o. mają 10 miesięcy na wykonanie zleconego zadania. Zakres prac obejmuje wszystkie czynności (wraz z uzyskaniem kompletu niezbędnych zezwoleń i opinii), które pozwolą na ogłoszenie przetargu na realizację budowy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Budowa nowej drogi ma kolosalne znaczenie dla Gminy Brzesko. To połączenie może w istotny sposób wpłynąć na rozwój gospodarczy gminy, ułatwi też życie mieszkańcom ulicy Starowiejskiej, którą codziennie przejeżdża mnóstwo samochodów ciężarowych przewożących produkty firmy CANPACK. Nowy szlak komunikacyjny w pełni zlikwidowałby wynikające z tego niedogodności. Dobry dojazd do strefy przemysłowej na pewno stanie się zachętą dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w te tereny. Nowa droga przebiegać ma w pobliżu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, w sąsiedztwie którego ma zostać przeniesiona baza Brzeskich Zakładów Komunalnych planujących uruchomienie PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Skomunikuje też popularną „czwórkę” z terenami czekającymi na potencjalnych inwestorów. Droga krzyżować ma się z planowaną w przyszłości inną drogą, łączącą ten obszar z ulicą Solskiego.

Zdajemy sobie sprawę, że budowa nowej drogi będzie inwestycja kosztowną, przewyższającą możliwości finansowe gminy. Dlatego posiadając gotowy już program funkcjonalno-użytkowy, będziemy aplikować o dofinansowanie zadania z funduszy zewnętrznych – zapowiada Grzegorz Brach.

Wstępnie planowane jest złożenie stosownego wniosku w ramach Polskiego Ładu, jeśli za 10 miesięcy będzie kolejny nabór. W razie nieprzyznania pieniędzy na ten cel, brzescy samorządowcy podejmą starania o dofinansowanie z innych dostępnych źródeł.

——-

Brzesko.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.