Co dalej ze Szkołą Muzyczną w gminie Łapanów?

Słynne powiedzenie mówi, że muzyka łagodzi obyczaje. Zapewne tak jest i z tą kwestią nie chcemy dyskutować. Bywa jednak, że muzyka staje się kością niezgody, szczególnie gdy w grę wchodzą … finanse.

Nie tak dawno Rada Gminy w Łapanowie powołując się na konieczność oszczędności i cięć budżetowych zdecydowała o likwidacji prowadzonej przez Gminę Łapanów Szkoły Muzycznej w Sobolowie. Decyzja ta spotkała się z ogromem protestów, zarówno ze strony kadry pedagogicznej jak i rodziców oraz dzieci, które uczęszczały do tej placówki. Znaleziono jednak rozwiązanie konfliktu, jaki trawi łapanowskie społeczeństwo już od kilku tygodni. Rozwiązaniem sporu ma być utworzenie szkoły muzycznej w Łapanowie, która byłaby jednak prowadzona nie przez samorząd, lecz przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W celu utworzenia nowej szkoły muzycznej wykorzystany byłby budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, który aktualnie jest niewykorzystany. Budynek należy do Starostwa Powiatowego w Bochni.
Pomysł utworzenia szkoły muzycznej w Łapanowie został przekazany Staroście bocheńskiemu przez Jarosława Wartaka – dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zarząd powiatu odniósł się do tej propozycji pozytywnie.
Co więcej Zarząd zaproponował również rozliczenie bezkosztowe, które polegać miałoby na nieodpłatnym przekazaniu budynku w którym miałaby powstać szkoła w zamian za nieodpłatne przekazanie nieruchomości, które pozostają we władaniu Powiatu bocheńskiego a są własnością Skarbu Państwa. Taką propozycję złożył Starosta bocheński w odpowiedzi skierowanej do Jarosława Wartaka.
Włodarz powiatu nadmienił nade wszystko o potrzebie nowego lokalu dla Szkoły Muzycznej II stopnia, w 2019 roku bowiem Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński złożył deklaracje iż rozważy możliwość przejęcia budynku po byłym pogotowiu ratunkowym i zaadaptowania go na potrzeby tej placówki. Przekazanie tego budynku miałoby odbyć się analogicznie do budynku w Łapanowie. Starosta podkreślił również iż chciałby aby odbyło się to w jednym terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.