Zgłoś zadanie do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko

W gminie Brzesko uchwalono 6 podobszarów rewitalizacji:

  1. Stare Miasto
  2. Osiedle Okocimskie
  3. Osiedle Słotwina
  4. Bucze
  5. Jasień
  6. Okocim

Dokładną mapę z obszarem rewitalizacji znajdą Państwo pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1HB5oyPwgWxiptGMvtc8HFQNJtmKcoE2D/view?usp=sharing

Gmina Brzesko przystąpiła do opracowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, w związku z tym zachęcamy do zgłaszania zadań, które Państwa zdaniem powinny zostać zrealizowane na wskazanych podobszarach.

 

Jakie zadania / pomysły warto zgłaszać do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko?

Do programu rewitalizacji warto zgłaszać projekty, które mają na celu przeciwdziałanie zaistniałym problemom we wskazanych podobszarach. Zadania powinny być realizowane na obszarze rewitalizacji lub bezpośrednio na niego oddziaływać. Projekty mogą dotyczyć kwestii modernizacji przestrzeni czy budynków, ale przede wszystkim powinny skupiać się na przeciwdziałaniu problemom społecznym np. zwiększać aktywność społeczną, wspierać grupy wykluczone. Największą szansę na realizację będą mieć zadania kompleksowe, które będą ze sobą łączyć zarówno działania techniczne (modernizacyjne) jak również kwestie społeczne. Zależy nam, aby zebrać zadania, które zdaniem lokalnej społeczności są najbardziej potrzebne i pożądane.

Zadania / projekty rewitalizacyjne mogą być realizowane nie tylko przez samorząd gminny i jego jednostki, ale także przez prywatne instytucje (np. organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, właścicieli nieruchomości itp.), które mogą uzyskać na ten cel dofinansowanie ze środków zewnętrznych tj. poza gminnych np. funduszy unijnych.

 

Kto może zgłosić zadanie do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko?

Propozycję zadania / projektu rewitalizacyjnego może zgłosić każdy (mieszkaniem, organizacja pozarządowa, przedstawiciele biznesu itd.), kto ma pomysł w jaki sposób można przeciwdziałać zaistniałym problemom na wskazanych podobszarach.

 

Do kiedy można zgłaszać propozycję zadań/projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko?

Propozycję zadań i projektów można zgłaszać w dniach 7 – 21.02.2022 roku przez formularz internetowy dostępny pod adresem: http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php/187249.

 

Jakie są planowane dalsze działania związane z Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Brzesko?

Po zebraniu Państwa propozycji zorganizowane zostanie spotkanie warsztatowe, na którym będziemy omawiać i dopracowywać zgłoszone projekty. Na spotkaniu będzie także możliwość zgłoszenia dodatkowych zadań.

Termin spotkania, ze względu na panującą sytuację pandemiczną nie został jeszcze ustalony. Będzie on podany z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Po spotkaniu opracowany zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, który już w całości zostanie poddany pod konsultacje społeczne (przewidywany termin konsultacji społecznych – II/III kwartał 2022 roku).

__

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.