Tężnia solankowa w Iwkowej

Gmina Iwkowa otrzymała wsparcie finansowe na budowę tężni solankowej ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 185 492.11 tysięcy. Wkład własny samorządu wyniósł około 30 procent. Nowo powstała inwestycja zlokalizowana jest przy stadionie klubu sportowego “Iva” Iwkowa. Gradiernia (tężnia) ma formę wiaty o średnicy 8 metrów oraz jest wyposażona w ławki. Tężnia jest kolejnym z elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dostępnej dla mieszkańców i turystów.

Warto zaznaczyć, że wokół tężni wytwarza się prozdrowotny mikroklimat. Zaledwie godzina spędzona w tężni  wystarczy, aby poczuć pozytywny wpływ wytwarzanego aerozolu na górne i dolne drogi oddechowe, oczyszczenie płuc i ogólne zrelaksowanie organizmu. Tężnie działają także jak gigantyczny filtr powietrza, a co za tym idzie oczyszczają atmosferę ze zgromadzonych w niej pyłów i zanieczyszczeń.

Jesteśmy przekonani, że nowa inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców Gminy Iwkowa, oraz że pozwoli ona na zaistnienie Iwkowej na mapie leczniczo-turystycznej regionu.

__

Gmina Iwkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.