Gmina Brzesko zawarła porozumienie o współpracy z PWSZ w Tarnowie

W siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Wyższej odbyło się spotkanie, podczas którego burmistrz Brzeska Tomasz Latocha zawarł z rektor tej uczelni, dr hab. Małgorzatą Kołpą, porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim a PWSZ.

Współpraca ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego tarnowskiej uczelni, co ma w przyszłości zapewnić efektywne wykorzystanie nabytej przez akademików wiedzy i umiejętności. W myśl porozumienia studenci już teraz, w ramach zawodowych praktyk, będą mogli zapoznać się ze specyfiką pracy w administracji samorządowej.

Umowa zakłada też możliwość wspólnego ustalania tematyki prac dyplomowych, które będą realizowane w ramach współpracy. Obie strony porozumienia będą współorganizować między innymi warsztatów, konferencji, spotkań i seminariów, które mają służyć wymianie doświadczeń.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Ta współpraca przyniesie korzyści obu stronom. Uczelnia dzięki naszej pomocy dostosuje program kształcenia do aktualnych realiów pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Studenci odbywający praktyki w naszym Urzędzie Miejskim sprawdzą swoją wiedzę teoretyczną w zetknięciu z realnymi warunkami pracy. Skorzysta na tym też Urząd Miejski. W tarnowskiej PWSZ studiuje wielu młodych ludzi z terenu naszej gminy. Prawdopodobnie wielu z nich po zakończeniu studiów będzie się starać o pracę w pobliżu miejsca zamieszkania, a w dodatku zgodną z kierunkiem wykształcenia. W ten sposób do brzeskiego magistratu, w miarę wolnych miejsc, trafią urzędnicy kompletnie już przygotowani, z pewnym bagażem zawodowego doświadczenia – komentuje burmistrz Tomasz Latocha.

__

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.