MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Budżet Powiatu Bocheńskiego przyjęty jednogłośnie

Rada Powiatu w Bochni podczas wczorajszego posiedzenia jednogłośnie przyjęła budżet Powiatu Bocheńskiego na 2022 rok. Na inwestycje przeznaczone zostanie blisko 25 milionów złotych. Priorytetowym zadaniem jest budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym przy ul. Karolina w Bochni. Poniżej wystąpienie Starosty Bocheńskiego Adama Korty prezentujące założenia budżetu Powiatu Bocheńskiego na 2022 rok.

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni,

Zarząd Powiatu w Bochni przedłożył pod obrady Wysokiej Rady budżet, który odpowiada na aktualną sytuację samorządów w Polsce. Najważniejszymi kwestiami wpływającymi na kształt budżetu jest wysoka inflacja. Powoduje ona, że inwestycje i wydatki bieżące przy takim samym poziomie realizacji są zdecydowanie droższe. Warto tu wspomnieć o galopujących cenach prądu i gazu. Dodatkowo zmiany podatkowe związane z Polskim Ładem znacząco zmniejszą wpływy do budżetu powiatu.

Dla Zarządu Powiatu kluczowe jest utrzymanie tempa rozwoju Powiatu Bocheńskiego, dlatego kładzie duży nacisk na inwestycje zdrowotne, drogowe, poprawiające infrastrukturę oświatową, likwidację barier architektonicznych oraz działania z zakresu pomocy społecznej, ale przede wszystkim skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych. Najwyższą wagę przykładamy do sprawnej, merytorycznej i profesjonalnej obsługi mieszkańców i inwestorów w Starostwie Powiatowym oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Bowiem zadowolenie naszych klientów, mieszkańców Bocheńszczyzny było, jest i zawsze będzie dla nas celem nadrzędnym.

Planowane przyszłoroczne dochody powiatu to ponad 130 mln zł. Z kolei planowane wydatki to ok. 142 mln zł., zatem deficyt wyniesie ponad 12 mln zł. W przyszłorocznym budżecie blisko 25 miliony będą przeznaczone na inwestycje, na tą chwilę mamy już blisko 6 milionów pozyskanych środków zewnętrznych.

Sytuacja finansowa i gospodarcza kraju nie pozostaje bez wpływu na sytuację finansową powiatu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo finansów nastąpi spadek dochodów z PIT i CIT. Mają na to szczególny wpływ zmiany podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. W 2021 roku dochody z podatku PIT wyniosą 26,9 miliona złotych, a z CIT 1,5 miliona złotych. Według danych ministerstwa finansów w 2022 roku dochody z PIT wyniosą 23,6 miliona złotych, a z CIT 0,9 miliona złotych. W bieżącym roku powiat otrzymał z ministerstwa dodatkowe środki, które w 2022 roku zostaną zaksięgowane jako przychód, co wpływa niekorzystnie na wskaźnik zadłużenia.

Coraz bardziej niedoszacowane są również zadania zlecone przez rząd i coraz więcej musimy do nich dokładać z dochodów własnych. Rosnące stopy procentowe powodują również wzrost kosztów obsługi zadłużenia.

Wprawdzie zakładany jest wzrost dochodów powiatu w zakresie oświaty, jednak nie jest on adekwatny do kosztów ponoszonych przez powiat w tym zakresie. Nie bez wpływu na budżet jest również bardzo wysoka inflacja i zwiększenie pensji minimalnej.

Kolejny rok z rzędu priorytetową inwestycją dla Zarządu Powiatu będzie budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym przy ul. Karolina w Bochni. Udało się pozyskać środki i rozpocząć tą inwestycje. Pracujemy nad pozyskaniem kolejnego dofinansowania na jej dokończenie.

Jednak to nie jedyna inwestycja planowana w budżecie. Na drogi przeznaczymy blisko 10 milionów złotych. Planujemy przygotowanie szeregu dokumentacji, które umożliwią składania wniosków o dofinasowanie i realizację w kolejnych latach inwestycji. Największą inwestycją będzie modernizacja dróg Ujazd – Kamionna, Nieprześnia – Sobolów oraz Ostrów Szlachecki – Ostrów Królewski za ponad 5 milionów złotych.

Poprzednie lata pokazały jak ważna jest e-administracja. Kolejny rok będziemy kontynuować projekt „Cyfrowy Powiat Bocheński”, na który przeznaczymy w ramach wydatków majątkowych ponad 2 miliony złotych. Realizacja projektu jest możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, na cyfryzację w ramach całego projektu przeznaczymy blisko 4 miliony złotych. Pozwoli to sprawniej obsługiwać naszych klientów.

W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim pracownikom zarówno starostwa powiatowego jak i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. To dzięki ich pracy będzie można ten budżet skutecznie zrealizować. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że będę wnioskował, jeśli pozwolą na to dochody Powiatu, o zwiększenie środków na wynagrodzenia w administracji samorządowej.

Największą pozycją w naszym budżecie jest oświata. Przeznaczymy na nią ponad 56 milionów złotych. Z głównych inwestycji warto wymienić: adaptację byłego mieszkania służbowego pod pracownię weterynaryjną w Zespole Szkół nr 3 w Bochni, wykonanie projektu przebudowy dróg wewnętrznych, sieci kanalizacyjnej, deszczowej i sanitarnej, oświetlenia i zieleni na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Bochni oraz opracowanie dokumentacji na wykonanie odwodnienia, naprawę izolacji fundamentów oraz wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy budynkach Bursy Szkolnej i Zespołu Szkół Nr 2.

W przyszłym roku planowane jest wiele projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków europejskich. Łącznie na wszystkie projekty unijne w naszych szkołach zostanie wydane blisko 3 miliony złotych.

Nie sposób w krótkim wystąpieniu przedstawić wszystkich wydatków i zamierzeń zarządu powiatu na 2022 rok. Warto podkreślić, że pomimo niesprzyjającej samorządom sytuacji i spadających wpływów z podatków udało się w tym budżecie przeznaczyć na wydatki majątkowe ponad 25 miliony złotych. To szczególne ważne dla rozwoju Ziemi Bocheńskiej, bo te środki zapewnią zlecenia dla lokalnych firm, które tutaj zatrudniają pracowników i płacą podatki.

Liczę na zaakceptowanie budżetu przez Wysoką Radę.

— Adam Korta – Starosta Bocheński

___
Powiat Bocheński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.