W Królówce przebudowano drogę powiatową

1,5 kilometra nowej nawierzchni drogowej, kilometr chodnika, prawie 1,2 kilometra kanalizacji deszczowej między innymi udało się wykonać dzięki zrealizowanej w Królówce inwestycji drogowej w ciągu drogi powiatowej.

Przebudowa drogi powiatowej w Królówce to inwestycja, której koszt wyniósł ponad 3,2 miliona złotych, a realizacja trwała dwa lata ze względu na jej zakres.

Starosta Adam Korta i wicestarosta Ryszard Drożdżak wraz z członkami Zarządu Powiatu Rafałem Rudką, Jerzym Błoniarzem i Markiem Rudnikiem oraz Burmistrzami Nowego Wiśnicza Małgorzatą Więckowską i Reginą Wielgus wzięli udział w wizycie roboczej. Towarzyszyli im Dyrektor PZD Tadeusz Białka i Wykonawcy Ryszard Birkowski i Przemysław Birkowski.

Udało się zmodernizować odcinek drogi, który od dłuższego czasu była w złym stanie technicznym. Jednak priorytetem przy jej realizacji było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. poprzez budowę chodnika i poszerzenie jezdni na newralgicznych odcinkach – pierwszy od szkoły do ostatnich zabudowań przed pierwszym mostem na Gackowych Potokach w kierunku Leszczyny i drugi od kościoła do nowego mostu w kierunku Olchawy

— wyjaśnia starosta Adam Korta.

W 2020r. na pierwszym odcinku wykonano – 640mb kanalizacji deszczowej, 230mb chodnika, 540 mb nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6m, wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem aktywnym oraz wykonano elementy powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego.

W 2021r wykonano – drenaże, wymianę przepustów drogowych, rowy wraz z umocnieniami, kanalizację deszczową o długości 490mb, nawierzchnię jezdni na długości 900m wraz ze wzmocnieniem podbudowy, chodnik o długości 700 mb wraz z oświetleniem na drugim odcinku.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 3,2 miliona złotych finansowany z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetów Powiatu Bocheńskiego i Gminy Nowy Wiśnicz.

__

Powiat Bocheński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.