EkoSłupki do pomiaru stężenia zanieczyszczeń w powietrzu

Ponad 13 tys. zł pozyskała Gmina Dębno na realizację zadania pt. Zakup i montaż urządzeń “EkoSłupek AirSensor” do pomiaru stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, w ramach zadania ,,Promocja i edukacja ekologiczna realizowana w placówkach edukacyjnych.

EkoSłupek AirSensor jest zaawansowanym urządzeniem do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła m.in. na terenach otwartych. Został wyposażony w oświetlenie ledowe, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.

– EkoSłupki na terenie Gminy Dębno: https://gminadebno.pl/eko-slupki.html

Zakupione urządzenia zamontowano przy budynkach Publicznych Szkół Podstawowych w miejscowościach Porąbka Uszewska, Sufczyn, Jaworsko, Maszkienice oraz przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastwi.

Całkowity koszt zadania wyniósł 17 773,50 zł, z czego ponad 13 000,00 zł stanowi dotacja ze środków Unii Europejskiej, przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Gmina Dębno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.