MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Trzeci Punkt Elektroodpadów w Brzesku

W Ogródku Jordanowskim, przy alejce biegnącej od strony ulicy Legionów Piłsudskiego został postawiony kolejny Punkt Elektroodpadów. Jest to już trzecie takie urządzenie zakupione przez Urząd Miejski w ostatnich latach. Wcześniej podobne punkty uruchomiono obok przystanku przy ulicy Głowackiego i na terenie systematycznie rozbudowywanego parku rekreacyjnego położonego pomiędzy osiedlami Jagiełły i Ogrodowa.  Każdy z tych punktów przeznaczony jest do zbiórki zużytych baterii, żarówek, płyt kompaktowych, tonerów, ładowarek i innych tego typu przedmiotów.

Niewłaściwe gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to jedna z przyczyn zanieczyszczania środowiska, co prowadzi do jego degradacji. Odpowiedzialni za ochronę środowiska pracownicy Urzędu Miejskiego apelują o właściwe postępowanie z tymi odpadami, czemu służą między innymi wszystkie trzy zamontowane w Brzesku urządzenia. Elektroodpady można też dostarczać także do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się przy ulicy Przemysłowej, na terenie bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych.

__

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.