MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Oficjalne otwarcie przedszkola w Woli Dębińskiej

,,Kraina malucha – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno” to tytuł zadania zrealizowanego przez Gminę Dębno, którego efektem są nowopowstałe oddziały Przedszkolne działające w Woli Dębińskiej. Obecnie liczy ono 96 wychowanków. W poniedziałek 18 października 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie oddziałów przedszkolnych. Wydarzenie poprowadziła Agnieszka Fikas – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Woli Dębińskiej, która zadbała również o oprawę artystyczną wydarzenia.  

W uroczystości udział wzięli Posłowie na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko, Wiesław Krajewski oraz Piotr Sak, Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Józef Gawron Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Anna Mikosz Radna Województwa Małopolskiego, Wiesław Kozłowski Wójt Gminy Dębno, Radni Gminy Dębno Józef Ciuruś i Marek Przeklasa, Łukasz Przybyło Radny Powiatu Brzeskiego i Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi, sołtys wsi Wola Dębińska Kazimierz Roczniak, a także dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i dzieci.

Sale zostały oddane do użytku już w 2020 roku, jednak na oficjalne otwarcie przyszło poczekać. Wszystko przez pandemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia. Co się odwlecze jednak, to nie uciesze. Uroczyste otwarcie oddziału przedszkolnego rozpoczęło symboliczne przecięcie wstęgi oraz wspólne zwiedzanie obiektu.

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, który jako ostatni zabrał głos, w kilku słowach powitał wszystkich znamienitych gości. Wyraził radość z powodu powstania i możliwości funkcjonowania nowoczesnego przedszkola, a także wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom i nauczycielom dbającym na co dzień o edukację w Gminie Dębno.

Chcemy rozwijać Gminę, a co za tym idzie, ułatwiać życie jej mieszkańcom. Aby Rodzic mógł pójść do pracy, musimy zapewnić odpowiednią ilość miejsc w placówkach edukacyjnych. Zwiększyliśmy liczbę miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, a teraz jesteśmy w trakcie budowy żłobka – mówił włodarz gminy Wiesław Kozłowski.

 

Projekt Kraina malucha – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dębno był współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

___

Gmina Dębno

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *