Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki

We wrześniu Szkoła Podstawowa w Uszwi rozpoczęła realizację projektu „Chrońmy żaby – nasze zielone przyjaciółki” dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna.

Temat projektu jest związany z istnieniem na terenie Uszwi stanowiska, w którym zostały objęte ochroną płazy w okresie migracji sezonowych.

Jedno z zaplanowanych działań to impreza szkolna „Dzień żaby”, która odbyła się 21 września. Głównym celem wydarzenia było kształtowanie postawy szacunku dla przyrody, zdobycie i poszerzenie wiedzy uczniów na temat płazów oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. Impreza sprzyjała także integracji zespołów klasowych oraz promocji zdrowego stylu życia.

Podczas obchodów „Dnia żaby” dominował kolor zielony, a głównym punktem programu był happening. Uczniowie poszczególnych klas przygotowali transparenty, przebrania oraz okrzyki i wraz z wychowawcami udali się w wyznaczone rejony Uszwi.  Na trasie rozdawali mieszkańcom foldery propagujące ochronę lokalnej populacji płazów.

Dla uczestników imprezy przygotowano wiele atrakcji. Dzieci z klas I-III uczestniczyły w zabawach ruchowych (wyścig żabek, nakarm żabkę, zaczarowany staw), oglądały film edukacyjny o żabach oraz wykonywały prace plastyczne. Klasy IV, V, VIII wzięły udział w turnieju sportowym na stadionie „Orlik”, natomiast dla uczniów klas VII zostały zorganizowane warsztaty ekologiczne w terenie. Odbyły się również dwa konkursy na najbardziej oryginalny „zielony” strój oraz najlepsze przygotowanie klasy do happeningu (przebrania, pomysłowe transparenty). Zwycięzcy otrzymali maskotki i dyplomy.

Poczęstunek dla wszystkich uczestników „Dnia żaby” przygotowały i serwowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich USZWIANKI, które są partnerem szkoły biorącym udział w realizacji projektu. Impreza oprócz charakteru edukacyjnego i sportowo-rekreacyjnego była formą integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Kolejnym zadaniem projektu były warsztaty ekologiczne, które mogły się odbyć dzięki podpisaniu przez Publiczną Szkołę Podstawową w Uszwi deklaracji współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – oddział w Tarnowie. Zajęcia przeprowadził pracownik ZPKWM mgr Tomasz Gawlik. Uczestniczyli w nich uczniowie klas siódmych wszystkich szkół podstawowych z gminy Gnojnik, którzy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat biologii i sposobów ochrony płazów żyjących w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.