MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

STOP SMOG – Brzesko pierwsze w Polsce!

21 września burmistrz Brzeska Tomasz Latocha zawarł w Warszawie umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji programu STOP SMOG.

Brzesko jest pierwszą w Polsce gminą, która przystępuje do tego programu w tegorocznym nowym naborze, ogłoszonym w marcu po wprowadzeniu nowych, lepszych zasad dotyczących dofinansowania inwestycji niskoemisyjnych. Wcześniej, od początku funkcjonowania programu, zgłosiło się do niego tylko siedem gmin.

Program STOP SMOG stwarza najuboższym mieszkańcom gminy Brzesko możliwość do 100-procentowego sfinansowania inwestycji mieszczących się w jego zakresie. Na podstawie porozumienia zawartego z NFOŚiGW, brzeski samorząd zainwestuje w te przedsięwzięcia 1,06 miliona złotych, z czego 742 tys. zł stanowi  dofinansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Koszt jednej inwestycji zostanie pokryty w maksymalnej wysokości 53 tysięcy złotych, co oznacza, że z tych środków będą mogli skorzystać właściciele 20 gospodarstw. Umowa zakłada realizację tego programu w ciągu najbliższych trzech lat. Aktualnie w brzeskim Urzędzie Miejskim opracowywany jest regulamin naboru wniosków, który zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.

Już teraz wiadomo, że kryterium finansowym dopuszczającym udział w programie będzie w przypadku  gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę nieprzekraczający 1564 złote netto, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2189,04 zł netto. Pozostałe warunki będą znane po zatwierdzeniu regulaminu.

– Zawarta z NFOŚiGW umowa to kolejny mały, ale ważny krok wpływający na jakość powietrza, a tym samym na zdrowie naszych mieszkańców – podkreśla burmistrz Brzeska. Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku Tomasz Latocha podpisał w Nowym Targu umowę dotyczącą dofinansowania montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła w gospodarstwach, których właściciele przystąpili do  programu dającego możliwość wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Miesiąc później Gmina Brzesko zawarła z WOGŚiGW w Krakowie porozumienie w sprawie ustalania zasad wspólnej realizacji priorytetowego programu CZYSTE POWIETRZE. W budynku Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego działa doradczy punkt obsługi tego programu. Realizowany w zeszłym roku projekt „Brzesko – czysta gmina” został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie „Samorząd oddychający pełnymi płucami”. Zdaniem konkursowej komisji założenia tego programu znacznie wybiegały poza zakres zadań własnych gminy ujętych w ustawie o samorządzie terytorialnym. W tym roku rozpoczęto dwie duże inwestycje związane z termomodernizacją placówek oświatowych – brzeskich przedszkoli nr 4 i 10. Nie tak dawno na zlecenie Burmistrza Brzeska rozpoczęte zostały prace zmierzające do budowy geotermalnych źródeł energii na terenie gminy. To tylko niektóre przykłady podjętych w ostatnich dwóch latach przez brzeski samorząd działań na rzecz ochrony środowiska.

__

BRZESKO.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.