GRANAT MOŹDZIERZOWY W ZAKLICZYNIE

22 września w południe dyżurny tarnowskiej Policji został powiadomiony o niebezpiecznym znalezisku, które zgłaszająca określiła, jako bomba. Miała ona znajdować się w niezamieszkały budynków przy jednej z głównych ulic Zakliczyna.

Na miejsce został skierowany patrol policji z Wojnicza oraz policjant nieetatowej grupy minersko-pirotechnicznej z Tarnowa. Niebezpieczne znalezisko znajdowało się w jednej z izb niezamieszkałego domu przy głównej ulicy w Zakliczynie i zostało określone jako granat moździerzowy z czasów II wojny światowej. Z uwagi na brak zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, nie było konieczności ich ewakuacji. Patrol z Komisariatu Policji w Wojniczu zabezpieczał miejsce odnalezienia niewybuchu do czasu przyjazdu saperów Wojska Polskiego z Rzeszowa. Żołnierze dzisiaj 23.09 przed południem, zabrali pocisk moździerzowy i wywieźli go na poligon, gdzie zostanie zneutralizowany.

Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe.

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewybuchu/niewypału może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci.

Pamiętajmy! Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom.

__

KMP w Tarnowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.