Gmina Brzesko Płucami Polski

Gmina Brzesko została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Samorząd oddychający pełnymi płucami” zainicjowanego przez firmę Boehringer Ingelheim, organizatora kampanii edukacyjnej „Płuca Polski” pod patronatem Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej oraz Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc. 

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat chorób płuc, a także zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagrożenia, ryzyko i konsekwencje, jakie niosą za sobą choroby układu oddechowego. Wczesne rozpoznanie tych chorób stwarza warunki szybkiego rozpoczęcia terapii, poprawy jakości życia pacjenta, zapobiega również przedwczesnym zgonom.

Laureatami zostały trzy samorządy: województwo pomorskie oraz gminy Bychawa (województwo lubelskie) i Brzesko. Komisja konkursowa, w skład której weszli prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, dr n. med. Katarzyna Lewandowska oraz Aleksandra Rusin-Mieniewska, z uznaniem wypowiedziała się ana temat działań podejmowanych przez brzeski samorząd. Nagrodzony został projekt „Brzesko – Czysta Gmina”, którego realizacja, zdaniem jurorów, znacznie wybiega poza zakres zadań własnych gminy ujętych w ustawie o samorządzie terytorialnym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.