MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Pamięci pułkownika Władysława Tucznio

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 czerwca 2021 roku w wieku 93 lat odszedł na wieczną służbę pułkownik Władysław Tucznio ps. Woda, żołnierz Armii Krajowej.

Msza święta żałobna za spokój Jego duszy zostanie odprawiona w Kościele Miłosierdzia Bożego w piątek 25 czerwca 2021 roku o godzinie 10.00.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 

Ś.P. Władysław Tucznio urodził się 16 czerwca 1928 roku w Iwkowej. Wychowywał się w rodzinie o mocno zakorzenionych tradycjach ludowych. Już jako młody chłopiec często przebywał na wiecach ludowców z udziałem Wincentego Witosa. Towarzyszył na nich swojemu ojcu Stanisławowi, który w czasie okupacji związany był z działającym na terenie ziemi brzeskiej oddziałem „Chłostry”, wojskowej organizacji Batalionów Chłopskich. On sam włączył się aktywnie do konspiracyjnej działalności na początku 1944 roku, po podpisaniu przez Armię Krajową i Bataliony Chłopskie umowy scaleniowej. Początkowo zaangażowany był w przekazywanie tajnej korespondencji z rozkazami i meldunkami do punktów kontaktowych w Brzesku i Dębnie oraz do oddziału porucznika Pawła Chwały, ps. „Skory”. Pod koniec 1944 roku został wcielony do II Batalionu „Batuta” wchodzącego w skład 16 pułku piechoty Armii Krajowej. Batalion składał się z trzech kompanii partyzanckich, których zadaniem był udział w akcji „Burza 2” polegający na nękaniu tylnych oddziałów niemieckich cofających się ze wschodu. Władysław Tucznio uczestniczył w budowie ziemianek i organizacji punktu medycznego. Nadal przekazywał meldunki, prowadząc równolegle działalność rozpoznawczą. Zasłużył się między innymi zebraniem ważnych informacji, które pomogły zdemaskować i zlikwidować członków bandy napadającej na gospodarstwa w Grabnie, Milówce i Niedźwiedzy. Był zaledwie 16-letnim chłopcem, ale Jego młodość nie była czasem beztroski. Spędził ją walcząc o wolność Ojczyzny, będąc świadomym codziennego zagrożenia życia, jakie niesie za sobą każda wojna. Niejednokrotnie był świadkiem tragicznych wydarzeń, podczas których w walkach z okupantami ginęli Jego towarzysze.

Pan pułkownik Władysław Tucznio, dopóki starczało Mu sił i zdrowia, aktywnie działał w brzeskim oddziale Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Często uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą szkolną, dzieląc się z nią traumatycznymi wspomnieniami z czasów partyzanckiej działalności. Przekazywał młodym pokoleniom etos Armii Krajowej, który sam pielęgnował z należnym mu szacunkiem.Wskazywał godne naśladowania wzorce patriotycznej postawy. Był uczestnikiem, a często też współorganizatorem wielu uroczystości o charakterze patriotycznym i kulturalnym.

Za działalność na rzecz walki o wolność i nieskazitelną postawę godną żołnierza AK został odznaczony między innymi:

Krzyżem Armii Krajowej – 1994

Kombatanckim Krzyżem Zasługi – 1994

Krzyżem Partyzanckim – 1996

Medalem za Zasługi dla ŚZŻ AK – 2017

Odznaczeniem „Kolumbowie Rocznik 20” – 2020.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *