MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Brzesko – Czysta Gmina

Zakończył się pierwszy etap organizowanego przez Urząd Miejski projektu ekologicznego „Brzesko – Czysta Gmina”, w którym uczestniczą publiczne szkoły podstawowe. Był to konkurs plastyczny pod hasłem „Jak dbać o czyste powietrze”.

Celem konkursu jest pogłębienie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród dzieci i młodzieży szkolnej, kształtowanie postaw proekologicznych i wpajanie potrzeby dbania o otaczające nas środowisko naturalne. Każda ze szkół mogła zgłosić maksymalnie trzy prace wykonane indywidualnie, ręcznie lub z wykorzystaniem technik komputerowych. Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na trzy grupy wiekowe. W kategorii klas 0-III najwyżej oceniona została praca, której autorką jest Zuzanna Biel z klasy Id Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku. W kategorii klas IV-VI zwyciężył Wiktor Hajduk z klasy VIb Szkoły Podstawowej w Jasieniu. W najstarszej kategorii pierwsze miejsce zajęła Joanna Stanisz z klasy VIII Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach. Wszyscy troje otrzymali w nagrodę domki dla owadów, a reprezentowane przez nich szkoły wzbogaciły się o  nowoczesne, efektywne oczyszczacze powietrza – główne nagrody konkursu. Ponadto każdy uczestnik został obdarowany upominkami ufundowanymi przez organizatorów.

Konkurs jest jednym z elementów składających się na projekt „Ekozorientowani w Gminie Brzesko”. W kolejnych etapach zaplanowane jest zakładanie domków dla owadów oraz nasadzanie ziół i miododajnych roślin w małych inspektach przekazanych przedszkolom w zeszłym roku. Realizatorzy projektu przewidują też szereg wydarzeń o charakterze edukacyjnym.

Projekt „Ekozorientowani w Gminie Brzesko – założenie hoteli dla owadów, nasadzanie ziół i roślin miododajnych, edukacja ekologiczna wraz z przeprowadzeniem konkursu” jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 19 730 złotych, z czego 13 811 zł to środki własne gminy, a 5 919 zł to dotacja przyznana przez WFOŚiGW.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *