MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Absolutorium dla burmistrza Brzeska

Podczas sesji 23 czerwca br. radni miejscy jednogłośnie udzielili burmistrzowi Brzeska Tomaszowi Latosze absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2020 roku. Głosowanie poprzedzone było odczytaniem pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oceniającej sprawozdanie podsumowujące realizację tego budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej akceptującej ubiegłoroczne dokonania w tym zakresie.

Skład orzekający Kolegium RIO podkreślił, że przy realizacji budżetu za 2020 zostały spełnione wszelkie wymogi ustawy o finansach publicznych. Uzyskane przez gminę dochody wyniosły nieco ponad 100 procent w stosunku do kwoty zaplanowanej, natomiast wydatki stanowiły 96 procent założonego projektu. Racjonalne gospodarowanie gminnymi funduszami pozwoliło wypracować nadwyżkę w wysokości ponad 3 milionów złotych, chociaż przyjęty na 2020 rok budżet zakładał 4-milionowy deficyt. Wcześniej pozytywna opinię sformułowała komisja rewizyjna wnioskująca o udzielnie absolutorium, o czym poinformował przewodniczący tej komisji Piotr Duda.

W imieniu radnych gratulacje burmistrzowi złożyła przewodnicząca Maria Kądziołka. Absolutorium to jeden z najważniejszych instrumentów oceny pracy burmistrza, zarządu, pani skarbnik i pracowników Urzędu Miejskiego. Jestem przekonana, że doceniony dzisiaj dotychczasowy wysiłek będzie owocować w następnych latach, a wykonane inwestycje będą służyć kolejnym pokoleniom. Dla nas wszystkich był to  szczególny rok, w którym byliśmy poddani wielkiej próbie solidarności i pomocy innym. W tym czasie udowodnił pan, że nie boi się wyzwań, podejmuje pan śmiałe decyzje, starając się nas jednoczyć, a nie dzielić. Życzymy wytrwałości – mówiła przewodnicząca, dodając przy tym, że jest to również absolutorium dla pracowników wszystkich jednostek pomocniczych samorządu oraz gminnych spółek zaangażowanych w realizację nałożonych na gminę obowiązków.

– Dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę. Pracownicy Urzędu Miejskiego w tym trudnym dla nas czasie wykonali szereg zadań, które – wydawałoby się – były czasami nieco przeszarżowane. Jest to również absolutorium dla całej Rady Miejskiej. Uczestniczyli państwo we wszystkich zmianach budżetowych, akceptując wiele moich propozycji. Jest to najlepsze potwierdzenie tego, że potrafimy współpracować i realizować inicjatywy, na których zależy nam i naszym mieszkańcom, których reprezentujemy najlepiej, jak możemy. Liczę na dalszą owocną współpracę – podsumował wyniki głosowania burmistrz Tomasz Latocha.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.