MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Gmina Brzesko wspiera seniorów

Urząd Miejski pozyskał 96 tysięcy złotych dofinansowania z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jako uzupełnienie kosztów utrzymania i funkcjonowania Domu Dziennego „Senior+”. Ogólna kwota tych kosztów wynieść ma w tym roku 296 tysięcy złotych.

Mieszczący się w budynku Sanepidu przy ulicy Okocimskiej w Brzesku Dzienny Dom „Senior+” działa od 2017 roku, a z jego usług korzysta 20 osób. Większość kosztów związanych z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem tej placówki pokrywa z własnych środków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Niezależnie od tego każdego roku Urząd Miejski występuje do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dodatkowe fundusze. W tegorocznym budżecie MOPS zarezerwował  na ten cel około 300 tysięcy złotych – 200 tysięcy ze środków własnych przy dofinansowaniu z MUW w wysokości 96 tysięcy. Zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego z listopada ubiegłego roku placówki takie jak Dzienny Dom „Senior+” prowadzą swoją działalność w systemie zdalnym, niejako „na odległość”. Nie oznacza to jednak, że pracownicy ośrodka mają teraz mniej pracy niż wcześniej. Cały czas utrzymywane są telefoniczne dyżury. Podopieczni codziennie otrzymują gorący posiłek. Mogą tez liczyć na fachowe porady, pomoc w zakupach. Na bieżąco monitorowana jest ich sytuacja. W większości są to osoby samotne, potrzebujące stałego kontaktu. Nawet zwykła rozmowa ma dla nich ważne znaczenie terapeutyczne. Zdalny system nie stanowi przeszkody w realizowaniu niezbędnych ćwiczeń i zajęć pobudzających podopiecznych do niezbędnej w ich wieku aktywności ruchowej. Pracownicy Dziennego Domu pamiętają o nich szczególnie w czasie świątecznych dni, kiedy to odwiedzają ich z drobnymi upominkami.

Dzienny Dom jest jedyną w gminie Brzesko placówką działająca w ramach programu „Senior+”. W „normalnych” warunkach funkcjonuje w trybie stacjonarnym. Od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie przebywa w nim 20 osób korzystających z szerokiej gamy usług socjalnych oraz zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i terapii zajęciowej. Każdy podopieczny ma zapewnione drugie śniadanie, gorący posiłek i transport. Mogą też uczestniczyć w zbiorowych wyjściach do teatru, kina, czy muzeum. To wszystko pozwala na realizację najważniejszego zadania, jakim jest usprawnienie pacjenta i doprowadzenie do stanu niemal stuprocentowej samodzielności. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Brzesku jest nadal uzasadnione, ponieważ na terenie gminy Brzesko nie ma innej działającej placówki oferującej takie usługi.

Ponad 15 procent z 36-tysięcznej gminy Brzesko to osoby powyżej 65 roku życia. Brzescy samorządowcy podejmują wiele działań skierowanych do seniorów, powiększając każdego roku ich zakres. W 2019 roku MOPS przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wykorzystując dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Z programu skorzystało 450 rodzin, pomiędzy które rozdysponowano 62 tony artykułów spożywczych.

W 2020 roku gmina uczestniczyła w Programie „Wspieraj Seniora”, adresowanym do osób w wieku 70 lat i więcej. Program polega na dostarczaniu artykułów podstawowej potrzeby, środków higieny osobistej do miejsca zamieszkania seniora. Wartość projektu wyniosła 47.388 zł (w tym dofinansowanie 37.900 zł). W tym roku program jest nadal kontynuowany. Jednostką odpowiedzialną za jego realizację jest MOPS w Brzesku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.