Wrzępia: Archeolodzy badają stanowisko archeologiczne z czasów kultury przeworskiej

Od kilku tygodni trwają badania archeologiczne w sołectwie Wrzępia. Ekspedycja związana jest z badaniem największego znanego w Polsce centrum produkcji garncarskiej datowanego na około III-v wiek naszej ery.

Stanowisko we Wrzępi odkryte zostało w latach 90. Dzięki zastosowaniu klasycznych jak i nowych metod związanych z prospekcją stanowisk archeologicznych, archeolodzy ponownie pojawili się w gminie Szczurowa. Jak podkreślają archeolodzy, tegorocznym celem jest przebadanie jednego ze zlokalizowanych tutaj pieców garncarskich, zweryfikowanie zastosowanych metod oraz określenie stopnia zachowania tych obiektów. Piece garncarskie oraz produkowana tu ceramika wykonana na kole garncarskim związane są z przedstawicielami ludności kultury przeworskiej.

Archeolodzy zebrali sporo ciekawego materiału, głównie fragmenty ceramiki, narzędzie kamienne, i próbki przepalonych węgli drzewnych. Według badaczy, piece we Wrzępi mają ciekawe konstrukcje, ścianki wylepione gliną, a kanały, którymi podkładano opał i doprowadzano powietrze są wyłożone kamieniami .Piec o podobnej formie odkryto w Bessowie, w trakcie badań prowadzonych w 1998 roku.

Według przypuszczeń na terenie wokół sołectwa może być co najmniej 120 takich pieców. Niestety, wszystkie znajdują się pod ziemią na terenach rolnych.

 

__

UG Szczurowagrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.