MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Roczna odprawa podsumowująca działalność KP PSP w Bochni za rok 2020

12 marca 2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bocheńskiego za rok 2020.

W spotkaniu, odbywającym się w formie wideokonferencji wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in.: Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Przemysław Przeczęk, Starosta Bocheński – Adam Korta, samorządowcy powiatu bocheńskiego oraz Prezesi i Komendanci Gminni OSP z terenu powiatu bocheńskiego.

W pierwszej części odprawy Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla powitał wszystkich zaproszonych gości a następnie poszczególni kierownicy wydziałów i sekcji w formie prezentacji podsumowali realizowane zadania w roku ubiegłym. Następnie prelegenci przedstawili stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bocheńskiego a także zadania, które zostały zrealizowane w roku 2020. Szczególną uwagę zwrócili na działania związane z pandemią wirusa Sars CoV – 2, podkreślając stałą gotowość strażaków do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Podsumowania roku sprawozdawczego 2020 dokonał Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla, który podziękował wszystkim zaproszonym gościom za wspólną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bocheńskiego.

W dalszej części Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Przemysław Przęczek omówił wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do całego województwa. Zaprezentował również główne cele zaplanowane na rok 2021.

W imieniu władz samorządowych głos zabrał Starosta Bocheński – Pan Adam Korta, który podkreślił jak ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu odgrywa zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak również Ochotnicze Straże Pożarne. Pogratulował wyników osiągniętych przez jednostkę, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w 2021 r.

Odprawę roczną zakończył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni – mł. bryg. Robert Cieśla, który podziękował funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej PSP w Bochni jak również druhom z jednostek ochotniczych straży pożarnych za służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: mł. bryg. Paweł Matyasik

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bochni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.