MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Ptasia grypa znów atakuje

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, że w dniu 20 marca 2021r. stwierdzono dwa ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie woj. małopolskiego.

Przypomina się o zachowaniu szczególnej ostrożności i wzmożenia bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, w tym w szczególności:

– zabezpieczenie budynków w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa,
– zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa,
– nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
– stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu,
– stosowanie mat dezynfekacyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
– zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.