Budowa kanalizacji w Jadownikach

9 marca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów Grzegorz Brach oraz Członek Zarządu Bogusław Sambor podpisali umowę z Zakładem Robót Inżynieryjno-Budowlanych Michał Anioł ze Starego Wiśnicza na pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Jadownikach. Zakres prac obejmuje wykonanie przepompowni wraz z odcinkiem sieci, do której podłączony będzie między innymi miejscowy Dom Ludowy. Główny odcinek kanalizacji powstanie na ulicy Sportowej. Koszt robót wyniesie ponad 700 tysięcy złotych, a ostateczny termin ich zakończenia wyznaczono na 31 sierpnia br. Zadanie będzie realizowane przy 50-procentowym dofinansowaniu pozyskanym w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa” obejmującego poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energie odnawialną i oszczędzanie energii”, a mieszczącego się w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

__

Brzesko.plgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.