Wyremontowano drogę gminną w Wojniczu

Zakończył się remont drogi gminnej: Wojnicz – Łysa Góra – Rajsko. Inwestycja była  dofinansowanie z Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zakończyły się prace związane z realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Wojnicz – Łysa Góra – Rajsko w miejscowości Wojnicz”.

Remont drogi zakładał wymianę konstrukcji nawierzchni w miejscach uszkodzeń na długości blisko 1,4 km. Całkowity koszt realizacji zdania wyniósł 465 844,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych  w wysokości  363 150,00 zł., co stanowi 80% wartości zadania.

___

Wonicz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.