Spadkobiercy pancerniackiej tradycji

W piątek 22 stycznia odbył się II etap Międzyszkolnego Konkursu Historyczno-Plastycznego pod hasłem „1 Batalion Czołgów w Żurawicy – spadkobiercy pancerniackiej tradycji”. Jest to już druga edycja konkursu, w którym uczestniczą uczniowie szkół podstawowych w Mokrzyskach i Żurawicy. Jego organizatorami są dyrektorzy obu placówek oraz dowództwo batalionu, a patronat nad nim sprawują burmistrz Brzeska Tomasz Latocha i wójt gminy Żurawica Tomasz Szeleszczuk.

W Mokrzyskach przebieg i organizację konkursu koordynują, podobnie  jak przed rokiem, Beata Gicala oraz Dorota Węgrzyn. Konkurs odbywa się dwutorowo. Za nami już etap plastyczny, w którym wzięli udział uczniowie klas 1-4. Jego wyniki nie są jeszcze znane, bowiem komisja przed podjęciem werdyktu bacznie przegląda prace nadesłane przez wychowanków obu szkół. W drugim etapie, w którym liczy się historyczna wiedza dotycząca dziejów batalionu, w oparciu o dostarczone uczestnikom materiały, startują uczniowie klas 5-8. Wyniki obu konkursów zostaną ogłoszone podczas ceremonii wręczania nagród.

Uroczystego otwarcia konkursu historycznego dokonał dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach Marek Kossoń. Gośćmi uroczystości byli dowódca 1 Batalionu w Żurawicy ppłk Rafał Kluz, który do Mokrzysk przybył wraz z porucznikiem Piotrem Barszczakiem. Obecni byli także burmistrz Tomasz Latocha oraz radna Ewa Chmielarz-Żwawa.

– Cieszę się, że konkurs zorganizowany w zeszłym roku po raz pierwszy doczekał się kontynuacji. To kolejny krok w zacieśnianiu naszej dobrze układającej się współpracy. Dziękuję panu burmistrzowi za ufundowanie nagród, które będziemy wspólnie wręczać zwycięzcom – mówił ppłk Rafał Kluz.

Burmistrz Tomasz Latocha w krótkim przemówieniu nawiązał do terminu organizowania konkursu, mówiąc: – To nie jest data przypadkowa. Właśnie dzisiaj mija rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Jesteśmy dumni, że patronem batalionu z Żurawicy jest nasz krajan pułkownik Józef Koczwara, żołnierz I Brygady Legionów Polskich. Ten konkurs nie tylko uczy historii, ale i wskazuje, jak ważne są postawy patriotyczne.

Ewa Chmielarz-Żwawa podkreśliła, że kontynuacja konkursu to zasługa dyrekcji szkoły, kadry pedagogicznej i burmistrza Tomasza Latochy. U radnej z Mokrzysk każde wydarzenie współorganizowane z 1 Batalionem Czołgów wywołuje wzruszenie. Wywodzi się bowiem z tej samej rodziny co patron jednostki z Żurawicy. Józef Koczwara (ur. 16 marca 1889 w Mokrzyskach – zm. 6 maja 1978 w Tarnowie). Jego życiorys to wzorzec prawdziwego patriotyzmu. Ten legionista, ułan, pancerniak. Żołnierz Armii Krajowej walczył o niepodległość kraju w obu wojnach światowych. W latach 30. XX wieku był dowódcą stacjonującego wówczas w Żurawicy 2 pułku pancernego. Po wojnie pozostał wierny swoim ideałom. Oparł się komunistycznej propagandzie i sowieckiej okupacji. Nie wstąpił do LWP. Zrzucił wojskowy mundur, a do emerytury zajmował się …rolnictwem. Po śmierci został pochowany na cmentarzu parafialnym w Szczepanowie. Żołnierze z żurawickiego batalionu podczas każdego pobytu w naszych stronach odwiedzają grób swojego patrona, aby oddać należny mu hołd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.