Działania priorytetowe rejonu XIX i XVIII Przyborów i Borzęcin

„Działania priorytetowe w miejscowości Przyborów  w okresie od stycznia do lipca 2021 roku będą ukierunkowane głównie na wykroczenia związane z spożywaniem alkoholu oraz innymi wykroczeniami porządkowymi ( w szczególności żebractwo, zaśmiecanie miejsc publicznych) w rejonie sklepu „Groszek” oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyborowie, zwłaszcza w godzinach popołudniowo- wieczorowych. Działania te ukierunkowane są na eliminacje zdarzeń społecznie nie pożądanych.”

 

„Działania priorytetowe w miejscowości Borzęcin  w okresie od stycznia do lipca 2021 będą ukierunkowane głównie na wykroczenia związane z spożywaniem alkoholu oraz zaśmiecaniem terenu w rejonie sklepu „ Przy Moście”, zwłaszcza w godzinach popołudniowo- wieczorowych. Działania te ukierunkowane są na eliminacje zdarzeń społecznie nie pożądanych.”

sierż. Rafał Kłusek

Posterunek Policji w Szczurowej

tel. 47 8321 455

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.