MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Kurier Borzęcki: Zasłużonej emerytury czas…

Z końcem września br. na zasłużona emeryturę przeszli wieloletni pracownicy: Henryk Dąbrowa – pracownik Urzędu Gminy Borzęcin oraz Halina Kijak i Anna Kwaśniak – pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Okolicznościowe spotkania, zorganizowane przez emerytowanych pracowników były okazją do złożenia podziękowań za trud wieloletniej pracy i gratulacji w związku z przejściem na emeryturę.

Henryk Dąbrowa przepracował w Urzędzie Gminy Borzęcin i jednostkach 35 lat. W latach 1985-1992 był pracownikiem funkcjonującego przy Urzędzie Gminy Zakładu Remontowo-Budowlanego. Od 1 czerwca 1992 roku pracował w Urzędzie Gminy, jako inspektor ds. drogownictwa.

Halina Kijak przepracowała w Urzędzie Gminy Borzęcin i jednostkach organizacyjnych gminy 44 lata. To prawdziwy człowiek-instytucja. W trakcie swojej pracy pełniła w Urzędzie Gminy Borzęcin m.in. funkcje: instruktora ds. kulturalno-oświatowych, bibliotekarza, dróżnika, inspektora ds. wojskowo-obronnych, kierownika referatu społeczno-administracyjnego oraz spraw ogólnych i obronnych. Od 1 października 1990 roku do 31 lipca 2009 roku była zatrudniona w pomocy społecznej jako pracownik socjalny, a od 1 sierpnia 2009 roku do 28 września 2020 roku pełniła funkcję specjalisty pracy socjalnej. Jak zaznaczyła podczas spotkania okolicznościowego, jest „kobietą pracującą i żadnej pracy się nie boi. Nawet na emeryturze”.

Pani Anna Kwaśniak przepracowała w Urzędzie Gminy Borzęcin i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ponad 30 lat. Od 1 lipca 1990 roku do 30 czerwca 1992 roku była zatrudniona jako pracownik socjalny, od 1 lipca 1992 roku do 31 lipca 2004 roku jako starszy pracownik socjalny,a od 1 sierpnia 2004 roku do 28 września 2020 roku pełniła w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej funkcję specjalisty pracy socjalnej.

– Dziękuję Wam za trud niełatwej urzędniczej pracy, z której wywiązywaliście się wzorowo, edukując i dając przykład młodszym pracownikom. Wnieśliście Państwo swoją służbą na rzecz Mieszkańców istotny wkład w historię borzęcińskiego samorządu. Przekazując w imieniu społeczności Gminy Borzęcin wyrazy wdzięczności, życzę dobrego zdrowia i spełnienia wszelkich planów i marzeń na zasłużonej emeryturze – akcentował Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

[jk, pio]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.