MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Borzęcin z nową remizą

Gmina Borzecin jest blisko zakończenia inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz
z zagospodarowaniem działki nr 5123”. Prace wykończeniowe w budynku i jego otoczeniu są na tyle zaawansowane, że odnowiona remiza ruszy w listopadzie br.

– To ważna inwestycja, nie tylko dla lokalnej społeczności – przekonuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.Jednostka OSP Borzęcin Górny, jako jedyna w gminie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i corocznie bierze udział w kilkudziesięciu akcjach ratowniczych nie tylko na obszarze gminy. Od kilku lat, ze względu na zakup nowego wyposażenia borykała się z problemem braku pomieszczeń do jego magazynowania, garaży dla samochodów i będącej w posiadaniu OSP łodzi oraz odpowiedniego zaplecza. Dzięki pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego plany w zakresie rozbudowy remizy, oraz poprawy dostępności obiektu będącego także siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stają się faktem.

Projekt polega na wydłużeniu istniejącego budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną
z zapleczem, a na poddaszu salę szkoleniową. Przebudowywana część istniejąca zyska zewnętrzną windę panoramiczną dla osób niepełnosprawnych i zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne wewnątrz budynku. Na parterze wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb OSP, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne. Na miejscu rozebranego budynku handlowego (byłej masarni) powstaje, przylegający do bryły nowego obiektu plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi wpisując się tym samym w zamierzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Borzęcin Górny Centrum.


Koszt inwestycji zamyka się kwotą 2 milionów 288 tysięcy 99 złotych. Na jego realizację buy modafinil  http://www.gulfportpharmacy.com/ gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 milion 126 tysięcy 342 złotych oraz 173 tysiące 283 złote z budżetu państwa. Wkład własny gminy wynosi 988 tysięcy 474 złote.

__

(jb)

UG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *