Ważny komunikat dla rodziców uczniów szkoły w Borzęcinie Gónym

 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku adresowany do Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, pozostających pod opieką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym, 32-825 Borzęcin 563.
Szanowni Państwo,
Mając na uwadze stwierdzone na podstawie wczorajszych badań laboratoryjnych, dwa przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u dzieci w wieku przedszkolnym, pozostających pod opieką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym, 32-825 Borzęcin 563, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku prosi rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Borzęcinie Górnym, o pilne przesłanie na adres mailowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku: brzesko@psse.malopolska.pl, następujących informacji:
– imię i nazwisko oraz nr PESEL każdej z osób zamieszkujących pod jednym adresem (w jednym budynku) z dzieckiem uczęszczającymi do wskazanej wyżej placówki przedszkolnej,
– nr telefonów dorosłych opiekunów i domowników dzieci z ww. grupy,
– adres poczty elektronicznej, na który Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku będzie przesyłał decyzje o nałożeniu kwarantanny, obejmującej wszystkie osoby z domowego środowiska, tj. dzieci uczęszczające do przedszkola oraz ich wszystkich domowników.
Jednocześnie informuję Wszystkich Państwa, którzy pozostajecie w domowej styczności z dziećmi, że z dniem dzisiejszym jesteście objęcie 10-ciodniową kwarantanną, naliczaną co do czasookresu jej trwania, od wczoraj, tj. 5.09.2020 r.. Kwarantanna ulegnie wygaszeniu w dniu 14.09.br., o ile o konieczności jej ewentualnego wydłużenia nie przesądzą przesłanki medyczne, czy też epidemiologiczne.
Jednocześnie informujemy, że z uwagi na skalę zdarzenia kolejne informacje będą Państwu przekazywane za pośrednictwem strony internetowej brzeskiej Stacji: https://pssebrzesko.wsse.krakow.pl/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku


grupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.