Gruntowny remont budynku “starej szkoły ” w Woli Drwiniskiej

W lutym br. gmina Drwinia otrzymała 1,3 mln zł unijnej dotacji na utworzenie nowoczesnej placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na terenie gminy.

Pod koniec sierpnia została podpisana umowa z wykonawcą prac modernizacyjnych i adaptacyjnych budynku “starej szkoły” w Woli Drwińskiej gdzie będzie funkcjonować placówka. Budynek przejdzie gruntowny remont, zostanie m.in. wymienione pokrycie dachowe  wraz z jego ociepleniem, wykonane zostanie nowe odwodnienie. Budynek zostanie ocieplony, będzie miał nową stolarkę okienną i drzwiową i nową elewację. W środku budynku zostanie wykonanych szereg prac remontowych i adaptacyjnych, dostosowujących pomieszczenia do nowej funkcji. Teren wokół obiektu zostanie uporządkowany i zagospodarowany.
Celem gminnego projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych, zapewnienie im usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających jak również wsparcie ich opiekunów faktycznych/rodzin poprzez usługi wspomagające. Wartość projektu, który będzie realizowała gmina to 1,4 mln zł. Unijne dofinansowanie wyniesie prawie 1,3 mln zł.(92%)

__

Drwinia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.