Woda z wodociągu w Drwini nadaje się do picia, tylko po przegotowaniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem próbki wody stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła >300 jtk/1ml.

W związku z powyższym PPIS w Bochni wydał decyzję nr 4454/20 stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Drwinia

Woda możliwa jest do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez min. 2 minuty.

PRZEGOTOWANIU wymaga woda wykorzystywana do:

– przygotowywania posiłków,

– mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,

– mycia zębów,

– mycia naczyń kuchennych,

– kąpieli noworodków i niemowląt.

 

Woda BEZ PRZEGOTOWANIA może być stosowana do:

– codziennego mycia,

– prania odzieży,

– prac porządkowych (np.: mycia podłóg),

– spłukiwania toalet.

 

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Drwinia zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Gawłówek, Grobla, Ispina, Mikluszowice, Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce, Zielona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.