MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Promesa na termomodernizację „dziesiątki”

We wtorek 11 sierpnia, burmistrz Brzeska Tomasz Latocha odebrał w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego promesę dotyczącą dotacji ze środków Unii Europejskiej przyznanej gminie Brzesko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na wykonanie termomodernizacji budynku, w którym mieści się Publiczne Przedszkole nr 10. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji sporządzili pracownicy Urzędu Miejskiego. Jest to jeden z 25 projektów pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

 

Koszt termomodernizacji „dziesiątki” według szacunków ma wynieść 854 tysiące złotych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota blisko pół miliona. Pozostała kwota – 365 792 zł, to fundusze własne gminy. W ramach zaplanowanych prac wykonane zostaną: izolacja ścian fundamentowych, ocieplenie styropianem ścian i stropodachu oraz wymiana okien (wraz z parapetami) i drzwi zewnętrznych. Na tym nie koniec, bo ponadto zostanie zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania (zainstalowane zostaną 54 grzejniki płytowe), a dodatkowo zamontowana będzie instalacja fotowoltaiczna (64 tzw. moduły fotowoltaiczne).

Z energetycznego audytu dotyczącego przedszkola nr 10, wynika że termomodernizacja tego obiektu spowoduje 60-procentowy wzrost energetycznej efektywności, redukcję emisji dwutlenku węgla o 60 procent, a także zbliżone procentowo obniżenie emisji szkodliwych substancji. To kolejna inwestycja, która przynosi naszej gminie trzy jakże istotne korzyści związane z oszczędnościami, ochroną środowiska i poprawą wizerunku.

Przypomnijmy, że tylko w zeszłym roku dzięki unijnym dotacjom zakończono prace obejmujące ocieplenie sześciu szkolnych budynków oraz siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.