ad2
ad2
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Remont obelisku na Słotwinie

Rozpoczęły się prace remontowe przy Pomniku Ofiar  Bombardowania Węzła Kolejowego  Brzesko-Słotwina prowadzone przez firmę APstone Kamieniarstwo. Zakres prac remontowych  obejmuje m.in. czyszczenie pomnika, zastosowanie środków głęboko penetrujących mających za zadanie zapobieżenie przed destrukcyjnym działaniem wody, wykonanie nowych  spoin, impregnację wszystkich elementów pomnika. Termin wykonania prac wyznaczono na koniec lipca. Dzięki rewitalizacji pomnika, którą zlecił burmistrz Brzeska Tomasz Latocha oraz porozumieniu z krakowskim IPN-em, pomnik będzie miał  nie tylko odnowioną i zabezpieczoną strukturę, ale również nową tablicę  z inskrypcją  oraz wykazem 56  nazwisk poległych podczas bombardowania.  Nazwiska te ustalono  i potwierdzono dzięki wielomiesięcznej kwerendzie  przeprowadzonej przez Jakuba Rybę z krakowskiego IPN-u oraz brzeskich pasjonatów historii, panów Jacka Filipa i Jerzego Wyczesanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.