MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Brzesko: Zmiany na miejscach dyrektorów

W dniu 30 czerwca w budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku odbyło się  pożegnanie odchodzących na emeryturę dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych w Jasieniu – Urszuli Brachuc, Okocimiu – Bogumiły Sali oraz Szczepanowie – Ewy Starsiak. Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha podziękował dyrektorom za całokształt pracy dydaktycznej i organizacyjnej, wieloletnią współpracę oraz trud włożony w wychowanie i kształcenie wielu pokoleń dzieci oraz wręczył nagrody.

W drodze konkursu na stanowiska dyrektorów publicznych szkół oraz publicznego przedszkola w Gminie Brzesko, który odbył się w dniu 23 czerwca 2020 r., wyłoniono dyrektorów w Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieniu – Marzenę Łanochę, Publicznej Szkole Podstawowej im. Goetzów Okocimskich w Okocimiu –  Marka Serwina, Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie Agatę Dąbrowę, Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Brzesku – Urszulę Cierlik.

Agata Dąbrowa będzie zajmować stanowisko dyrektora szkoły w Szczepanowie od 1 lipca 2020 r.– dotychczas pełniła funkcję nauczyciela.  Również od 1 lipca stanowisko dyrektora przez kolejną kadencję obejmie obecny dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Brzesku – Urszula Cierlik. Nowy dyrektor szkoły w Jasieniu – Marzena Łanocha obejmie stanowisko z dniem 1 września 2020 r.. Dotychczas, jako pedagog, prowadziła w tej placówce zajęcia z dziećmi i młodzieżą, także tą o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Również z dniem 1 września funkcję dyrektora w szkole  w Okocimiu będzie sprawował Marek Serwin, który posiada już doświadczenie na tym stanowisku, ponieważ przez okres 10 miesięcy pełnił obowiązki dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.