Nowe drogi na Pomianowskim Stoku

Na początku czerwca zakończono realizację pierwszego etapu budowy dróg na Pomianowskim Stoku. Dzięki realizacji tego zadania otwierają się atrakcyjne tereny pod budownictwo mieszkaniowe w południowej części miasta.

W ubiegłym roku samorząd miejski przygotował odpowiednie dokumenty umożliwiające rozpoczęcie budowy drogi głównej z sięgaczami. Sprzyjającą okolicznością okazała się szansa na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych będących w dyspozycji Funduszu Dróg Samorządowych. Złożony w tej sprawie wniosek zyskał akceptację, dzięki czemu prace rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Kolejną korzystną okolicznością okazała się łagodna zima, która pozwoliła na kontynuację prac bez konieczności przerywania jej na przykład z powodu ostrych mrozów, których po prostu nie było. W związku z tym budowa została zakończona na długo przed zaplanowanym wcześniej terminem. Finalizacja prac, przewidywana była (zgodnie z umową) pod koniec sierpnia, tymczasem już pod koniec maja wykonawca zgłosił gotowość na odbiór prac czyli z blisko trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Całkowita wartość wykonanych prac to kwota prawie 1,2 miliona złotych.

– Nowe drogi to przede wszystkim skomunikowanie atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, ale też zabezpieczenie alternatywnego dojazdu do szpitala, który powinien być bezpiecznie skomunikowany – mówi burmistrz Tomasz Latocha – Nie zwalniamy jednak tempa i już niebawem rozpoczniemy kolejny etap budowy dróg na tym osiedlu. Wartość tej inwestycji będzie blisko dwukrotnie wyższa, a nowa droga będzie sięgać aż pod szpital.

19 czerwca br. została podpisana umowa z Panem Bogdanem Widło wykonawcą drugiego etapu inwestycji, toteż do rozpoczęcia prac jest już bardzo blisko. Wykonane zostaną kolejne odcinki dróg o łącznej długości ponad jednego kilometra z kompletną infrastrukturą, w tym chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Bardzo ważne jest to, że powstanie kolejna droga, która znacznie skróci czas dotarcia do szpitala w nagłych wypadkach, wymagających szybkiej interwencji medycznej. Zakończenie prac przewidywane jest na lipiec 2021 roku.



Slider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *