MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Laptopy do zdalnej edukacji

Uczniowie szkół ponadpodstawowych otrzymają nowe laptopy do zdalnej nauki. Powiat Brzeski zakupił 41 komputerów za 124 tys. zł w ramach konkursu „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Powiat Brzeski otrzymał dofinansowanie w kwocie 100 000 zł. a z budżetu Powiatu przeznaczono kwotę 24 000 zł. Zakupiono 41 laptopów Dell o wysokich parametrach technicznych, które posłużą uczniom i nauczycielom do kształcenia na odległość, także do nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem specjalistycznych programów takich jak: AutoCAD, Photoshop, Corel, Factory I/O, TIA Portal i in.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.